אלבומים

ירושלים של ברזל, 1967
שירי חג ומועד ונופל, 1978
...וגלוי עיניים, 1984
ירוקות, 1988
עברנו את פרעה, 1990
זרעי קיץ, 1993
רישומי פחם, 1995
ברנרד ולואיז, 1997

אוספים